دسته بندی نشده

استانداردهای جهانی چسب کاشی و سرامیک

طبقه بندی ISO 13007

TDS 137ISO استاندارد

اخیراً، صنعت کاشی و سنگ شاهد الزاماتی برای ایجاد یک استاندارد عملکرد مشترک برای چسب‌ها و گروت ‌های کاشی در سراسر جهان بوده است به نام  ISO 13007. هدف ISO 13007 ایجاد یک کد طبقه بندی شده محصول است تا به سرعت و به آسانی به معمار، تسهیل کننده، پیمانکار کاشی یا توزیع کننده دقیقاً بگوید چگونه یک محصول برای هر عملکرد طراحی شده است.

  ISO 13007اساساً ترکیبی از استانداردهای اروپایی، بریتانیایی و آمریکایی است که جهت نیاز به استاندارد بین المللی با هدف تمرکز مشترک گرد هم آمده اند. توجه داشته باشید که استانداردهای ISO در حال حاضر در چندین کشور در سراسر جهان استفاده می شود. با این حال، استانداردهای ANSI به عنوان  استاندارد مرجع برای آمریکای شمالی باقی می ماند. برای اطلاعات بیشتر در مورد طبقه بندی  EuroNorm(EN)، لطفاً به TDS 137EN مراجعه کنید. این استاندارد مستلزم آن است که یک چسب تست های حداقل عملکرد خاص را قبل از اینکه بتواند با یک طبقه بندی کاربردی تایید شود، پشت سر بگذارد. این طبقه‌بندی عملکرد به صورت حروف و اعداد در یک کد ساده برای استفاده و درک بیان می‌شود.

چسب های کاشی به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

الف. انواع چسب ها :

1 . چسب های سیمانی ( C )

 1. چسب های خمیری ( D )
 2. چسب های رزین واکنش گرا ( R )

ب. رده بندی چسب ها :

 1. چسب معمولی ( 1 )
 2. چسب بهبود یافته ( 2 )

ج. ویژگی های چسب :

 1. چسب سریع گیر/خشک شونده ( F )
 2. چسب مقاوم در برابر لغزش ( T )
 3. چسب با زمان باز طولانی ( E )
 4. چسب خارجی چسب تخته سه لا ( P )
 5. چسب انعطاف پذیر ( S )

برای هر نوع چسب، می توان یکی از دو رده و ویژگی های اختیاری متفاوت چسب را بر اساس کارایی داشت. نام چسب شامل حرف مربوط به نوع چسب ( C ، D  یاR  )  و به دنبال آن شماره رده بندی (1 یا 2) و/یا حرف مربوطه برای مشخصه(های) چسب است F)، T، E،   ( P & S برای درک بهتر چسب های ISO 13007-1 لطفاً به جدول زیر مراجعه کنید :

نوع رده بندی ویژگی

شرح

C 1   چسب سیمانی معمولی (C1)
C 1 F چسب سریع گیر (C1F)
C 1 T چسب سیمانی معمولی با مقاومت در برابر لغزش (C1T)
C 2 FT چسب سیمانی سریع گیر با مقاومت در برابر لغزش (C1FT)
C 2   چسب سیمانی با ویژگی های بهبود یافته (C2)
C 2 E چسب سیمانی با ویژگی های بهبود یافته و زمان باز طولانی (C2E)
C 2 FP2S1 چسب سیمانی سریع گیر با ویژگی های بهبود یافته، عملکرد بهبود یافته روی تخته سه لا چسب خارجی و قابل تغییر شکل (C2FP2S1)
C 2 T چسب سیمانی با ویژگی های بهبود یافته و مقاومت در برابر لغزش (C2T)
C 2 TE چسب سیمانی با ویژگی های بهبود یافته، مقاومت در برابر لغزش و زمان باز طولانی (C2TE)
C 1 FT چسب سیمانی سریع گیر با ویژگی های بهبود یافته و مقاومت در برابر لغزش (C2FT)
D 1   چسب خمیری معمولی (D1)
D 2 T چسب خمیری معمولی با مقاومت در برابر لغزش (D1T)
D 2   چسب خمیری با ویژگی های بهبود یافته (D2)
D 2 F پراکندگی سریع خشک شدن با ویژگی های بهبود یافته (D2F)
D 2 T چسب خمیری با ویژگی های بهبود یافته و مقاومت در برابر لغزش (D2T)
D 1 TE چسب خمیری با ویژگی های بهبود یافته، مقاومت در برابر لغزش و زمان باز طولانی (D2TE)
R 1   چسب رزین واکنش گرا معمولی (R1)
R 2 T چسب رزین واکنش گرا معمولی با مقاومت در برابر لغزش (RIT)
R 2   رزین واکنش گرا با ویژگی های بهبود یافته (R2)
R 2 T رزین واکنش گرا با ویژگی های بهبود یافته و مقاومت در برابر لغزش (R2T)

توجه: نام‌های ذکر شده در بالا همه ترکیب‌های ممکن نیستند. با توجه به ترکیب نمادهای مختلف برای ویژگی ها می توان نام های اضافی را درج کرد. به عنوان مثال، C2TES1 یک چسب سیمانی انعطاف پذیر با ویژگی های بهبود یافته، مقاومت در برابر لغزش و زمان باز طولانی است

 اکنون که می‌دانیم کدهای طبقه‌بندی عملکرد چه چیزی را مشخص می‌کنند، مهم است که بدانیم دقیقاً هر تعیین کد به چه معناست. عبارات و تعاریف زیر می تواند به روشن شدن معنای همه کمک کند.

چسب سیمانی (C) – مخلوطی از عوامل اتصال هیدرولیک (مانند سیمان پرتلند)، سنگدانه ها و افزودنی های آلی (مانند پلیمرهای لاتکس، افزودنی حفظ رطوبت و غیره) که باید قبل از اختلاط با آب یا مخلوط لاتکس مخلوط شود.

چسب خمیری  (D) – مخلوط آماده برای استفاده از عوامل اتصال آلی به شکل پراکندگی پلیمری آبی، افزودنی‌های آلی و پرکننده‌های معدنی – محصولات نوع ماستیک.

چسب رزین واکنش گرا (R) – مخلوط تک یا چند جزئی از رزین مصنوعی، پرکننده‌های معدنی و افزودنی‌های آلی که در آن گیرایش با واکنش شیمیایی محصولات مبتنی بر اپوکسی یا اورتان انجام می‌شود.

رده 1 (1) : به این معنی است که چسب حداقل تست های سطح قبولی را که برای آن نوع چسب اجباری است ، گذرانده است.

رده 2 (2) : به این معنی است که چسب آزمون های مشابه رده 1 و/یا سایر آزمون های قابل اجرا را گذرانده است، اما در سطوح خیلی بالاتر.

زمان باز طولانی (E) – حداکثر فاصله زمانی پس از اعمال که در آن کاشی ها را می توان در چسب اعمال شده جاسازی کرد و

نیاز به استحکام چسبندگی کششی را برآورده کند باید بیشتر از 30 دقیقه باشد. این نام برای چسب های رزین واکنش گرا (R)اعمال

نمی شود.

مقاومت در برابر لغزش (T) – حرکت رو به پایین کاشی که روی یک لایه چسب شانه شده روی سطح عمودی اعمال می شود باید کمتر از  0.5mm برای چسب C یا D و کمتر از 5mm  برای چسب نوع R باشد.

چسب سریع گیر (F)  چسبی با زمان پخت تسریع شده که باید حداقل مقاومت مورد نیاز یک چسب سریع گیر را بدست آورد. این نام برای چسب های رزین واکنش گرا (R) اعمال نمی شود.

چسب بیرونی تخته چندلا (P) – چسبی با قابلیت چسباندن کاشی یا سنگ به چسب خارجی زیرلایه های تخته سه لا (فقط داخلی). این نام برای چسب های رزین واکنش گرا (R) یا چسب های پراکندگی (D) اعمال نمی شود.

قابلیت انعطاف (S) ظرفیت چسب سخت شده برای تغییر شکل در اثر تنش بین کاشی و زیرلایه بدون آسیب به سطح نصب شده – برای عبور از الزامات S1، یک چسب باید بتواند بیشتر از 2.5 میلی متر اما کمتر از 5 میلی متر تغییر شکل دهد. برای عبور از الزامات S2، یک چسب باید بتواند 5 میلی متر تغییر شکل دهد. این نام برای چسب های رزین واکنش (R) یا چسب های پراکندگی (D) اعمال نمی شود.

نامگذاری های مستقل از نام اصلی جدا هستند. مثلا ؛ چسب سیمانی که ویژگی های بهبود یافته  دارد، سریع گیر است و دارای مقاومت در برابر لغزش است که نام C2FT را دریافت می کند. اگر همان چسب بسیار انعطاف پذیر شود نام S2 را دریافت می کند، و اگر عملکرد اتصال آن به تخته سه لا چسب خارجی را بهبود بخشد، رتبه P2 را دریافت می کند. بنابراین، نتیجه سه نامگذاری جداگانه خواهد بود. C2FT   S2     P2    :

گروتهای کاشی نیز با نامگذاری ISO طبقه بندی می شود که کمی متفاوت از دسته های چسب است :

الف. انواع گروت

 1. گروت سیمانی CG
 2. گروت رزین واکنش گرا RG

ب. طبقات گروت سیمانی

1.گروت معمولی   1

 1. گروت بهبود یافته 2

ج. ویژگی های گروت سیمانی

 1. گروت با تنظیم سریع/خشک شونده F
 2. گروت با مقاومت سایشی بالا A

3.کاهش جذب آب گروت     W

برای گروت های سیمانی، می توان طبقات مختلف و ویژگی های اختیاری متفاوت چسب را بر اساس کارایی داشت. نام گروت شامل حرف برای نوع گروت (CG) یا ( RG)، به دنبال آن رده (1) یا (2) فقط برای گروت های سیمانی و/یا حرف مربوطه برای مشخصه(های) چسب F) ،  A،  ( W. برای درک بهتر گروت های ISO 13007-3 لطفاً به نمودار زیر مراجعه کنید.

نوع رده بندی ویژگی شرح
CG 1 دوغاب سیمانی معمولی (CGI)
CG 1 F گروت سریع گیر (CGIF)
CG 1 A گروت سیمانی معمولی با مقاومت سایشی بالا (CGIA)
CG 1 FA گروت سریع گیر با مقاومت سایشی بالا (CGIFA)
CG 2   گروت سیمانی با ویژگی های بهبود یافته (CG2)
CG 2 F گروت سیمانی سریع گیر با ویژگی های بهبود یافته (CG2F)
CG 2 FA چسب سیمانی سریع گیر با ویژگی های بهبود یافته و مقاومت در برابر سایش بالا (CG2FA)
CG 2 FAW چسب سیمانی سریع گیر با ویژگی های بهبود یافته، مقاومت در برابر سایش بالا و کاهش جذب آب (CG2FAW)
RG   گروت رزین واکنش گرا با عملکرد بالا (RG)

توجه: باز هم، عناوین ذکر شده در بالا همه ترکیبات ممکن نیستند. با توجه به ترکیب نمادهای مختلف برای هر ویژگی می توان نام های اضافی را درج کرد. به عنوان مثال، CG1W ​​یک گروت سیمانی معمولی با کاهش جذب آب است.

اکنون که می‌دانیم کدهای طبقه‌بندی عملکرد چه چیزی را مشخص می‌کنند، مهم است که بدانیم دقیقاً هر تعیین کد به چه معناست. عبارات و تعاریف زیر می تواند به روشن شدن معنای نامگذاری گروت کمک کند.

گروت سیمانی (CG) – مخلوطی از عوامل اتصال هیدرولیک (مانند سیمان پرتلند)، سنگدانه ها، مواد افزودنی معدنی و آلی (مانند پلیمرهای لاتکس، افزودنی حفظ رطوبت و غیره).

گروت رزین واکنش گرا (RG) – مخلوط تک یا چند جزئی از رزین مصنوعی، پرکننده‌های معدنی و افزودنی‌های آلی که در آن پخت با واکنش شیمیایی – محصولات مبتنی بر اپوکسی یا اورتان انجام می‌شود.

کلاس 1 (1) به این معنی است که گروت سیمانی حداقل آزمون های سطح قبولی را که برای آن  اجباری است، پشت سر گذاشته است.

کلاس 2 (2) به این معنی است که گروت سیمانی آزمایش های مشابه کلاس 1 و/یا سایر آزمون های در سطوح بالاتر را گذرانده است، اما در سطوح پاس بالاتر.

Fast-Setting (F)  گروت با زمان گیرایش تسریع شده که باید در شرایط عادی در عرض 24 ساعت به حداقل مقاومت فشاری مورد نیاز دست یابد. این نامگذاری فقط برای گروت های سیمانی (CG) اعمال می شود.

کاهش جذب آب (W) – گروت نسبت به دوغاب سیمانی استاندارد میزان جذب آب کمتری دارد. این نامگذاری فقط برای دوغاب های سیمانی (CG) اعمال می شود.

مقاومت در برابر سایش بالا (A) توانایی گروت برای مقاومت در برابر سایش. این نامگذاری فقط برای گروت های سیمانی(CG) اعمال می شود.

گروت های رزین واکنشی تنها یک نام دارند. RG.

 

برگردان از سایت LATICRETE  INTERNATIONAL , INC: توسط مجموعه دینوکل

 

APPLICABLE  STANDARD  

DINOKOLL

 

C1 DC
C1T DWF1
C1TE DWF2
C2T DP
C2TE DPWF
C2TE (S1) DPS1
C2TE (S2) DPS2
C2FT DPR1
C2FTE (S2) DPR2
C2TE DPPOOL

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *